ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, διοργανώνουν την «Εβδομάδα Ψηφιακής Ενημέρωσης» στον Πεντάλοφο Κοζάνης. Η «Εβδομάδα Ψηφιακής Ενημέρωσης» που θα διαρκέσει από τις 26 έως τις 29 Ιουλίου, είναι ένα σύνολο δράσεων που περιλαμβάνει εργαστήρια εκμάθησης βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για μαθητές, νέους και ενήλικες, για τις χρήσεις του στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενημέρωση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και ανοιχτές συζητήσεις για την ευρύτερη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Παράλληλα οι παραπάνω δράσεις θα πλαισιώνονται καθημερινά από πολιτιστικές εκδηλώσεις, μέχρι και την λήξη της εβδομάδας, όπως μουσικές παραστάσεις, χορευτικά δρώμενα και προβολές ταινιών.

Χιλιάδες άνθρωποι που κατοικούν σε αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας διαθέτουν πλέον πρόσβαση σε υπηρεσίες γρήγορου Ίντερνετ, στο πλαίσιο του έργου «Rural Broadband» του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Η εβδομάδα ψηφιακών τεχνολογιών, είναι μια εκδήλωση που δημιουργεί μια πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των ψηφιακών τεχνολογιών και του πολίτη, συνδυάζοντας δράσεις ενημέρωσης αλλά και εκπαίδευσης.

Ηλεκτρονικές τάξεις, εργαστήρια, ομιλητές, συνεδρίες τηλεδιάσκεψης και συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης με το κοινό, που πραγματοποιούνται σε απομακρυσμένες / αγροτικές τοποθεσίες

Διαπιστώνοντας την ανάγκη ανάληψης δράσεων για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανέλαβε να μεταφέρει τη τεχνογνωσία του και να φροντίσει για τη δημιουργία κατάλληλων, στοχευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων σε ψηφιακές δεξιότητες, με έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα και με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την ευημερία του πολίτη.

Αναδεικνύοντας τα οφέλη τη ευρυζωνικότητας, οι εκπαιδευτικές συνεδρίες περιλαμβάνουν πολλαπλούς τύπους μαθημάτων, με μαθητές / σπουδαστές, ενηλίκους (παροχή στους πολίτες των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων που χρειάζονται για τη ζωή τους και των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για εργασία) καθώς και σεμινάρια ενίσχυσης της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας.

Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν ενεργά οι τοπικές κοινότητες.

Για τις υβριδικές συνεδρίες ηλεκτρονικής μάθησης, οι μαθητές χρησιμοποιούν ένα σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης με τη βοήθεια ενός εκπαιδευτή.

Τα στρογγυλά τραπέζια είναι συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων με τον γενικό πληθυσμό, οι οποίες διεξάγονται σε δημόσιους χώρους, όπου οι εμπειρογνώμονες παρουσιάζουν αλλά και συζητούν με το κοινό τις ψηφιακές τεχνολογίες.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Digital Skills Greece
Digital Skills and Job Coalition